Odpowiedzialność społeczna

W ZPrAE przywiązujemy szczególną uwagę do odpowiedzialności społecznej oraz wspieramy inicjatywy, które mogą przyczynić się do zakończenia przemocy i naruszania praw człowieka. Wprowadzamy działania wynikające zarówno z amerykańskiej ustawy Dodd-Frank Act z 2010 roku, jak i europejskiego rozporządzenie w sprawie minerałów z regionów ogarniętych konfliktami, spełniając tym samym wymagania, jakie stawiają nam nasi klienci.

Nasze działania mają na celu spowodowanie, że produkty naszej firmy nie będą zawierać minerałów konfliktu, takich jak: cyna, tantal, wolfram i złoto które w sposób pośredni lub bezpośredni przyczyniają się do finansowania ugrupowań zbrojnych w Demokratycznej Republice Konga lub sąsiednich krajach.

W ramach realizacji tych działań prowadzimy stały monitoring dostawców pod kątem jakości dostaw oraz pochodzenia surowców użytych w dostarczanych nam materiałach i wyrobach, a także promujemy świadomość związaną z minerałami konfliktu wśród podmiotów z nami współpracujących.

Zapewniamy naszych klientów, iż dokładamy należytej staranności aby nasze produkty nie zawierały minerałów konfliktu, pochodzących z obszarów konfliktu zbrojnego, oczekując od naszych dostawców przestrzegania zasad odpowiedzialności społecznej oraz dołożenia należytej staranności w określaniu źródeł pozyskiwania surowców w ramach całego łańcuchach dostaw.