HISTORIA

Zakład Produkcyjny Aparatury Elektrycznej Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich jest prywatną spółką świadczącą usługi produkcyjne, montażowe i pomiarowe dla energetyki.

KRS 0000022737
NIP 634-10-14-288
REGON 272560870
BDO 000041052


ZPrAE Sp. z o.o. powstała w 1995 roku i została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS.

Prowadzimy działalność gospodarczą na terenie całego kraju. Zlokalizowani jesteśmy w Siemianowicach Śląskich, przy ulicy Konopnickiej 13.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.020.000,00 zł. Zgodnie z Umową Spółki Zarząd ma prawo zaciągania zobowiązań do 4-krotnej wysokości kapitału zakładowego, a w przypadku większych kontraktów wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej Spółki (art. 230 ksh).

Dysponujemy własnym, dużym obiektem produkcyjno-usługowym oraz kapitałem zapewniającym stabilność finansową. Posiadamy konieczne uprawnienia do realizacji oferowanych usług i dostarczanych urządzeń. Wyposażeni jesteśmy w niezbędną bazę projektowo-konstrukcyjną oraz bazę produkcyjną wspartą bogatym parkiem maszynowym. W powiązaniu z wykwalifikowaną kadrą pracowników (obecnie ponad 150 osób) pozwala nam to realizować wszelkie, także nietypowe wyroby i usługi dla branży energetycznej. Wdrożyliśmy w zakładzie System Zarządzania Jakością wg normy  PN-EN ISO 9001, System Zarządzania Środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001, System Zarządzania BHP wg normy PN-ISO 45001 oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO 27001. Produkcja oparta jest na rozwiązaniach poddanych badaniom atestacyjnym i posiadających certyfikaty przydatności do stosowania w energetyce wydawane przez upoważnione instytucje. Korzystamy z programów wspierania przedsiębiorczości. Dzięki dotacjom udało nam się zakupić nowoczesne maszyny montażu elementów elektronicznych, obrabiarki CNC i mikroprocesorowe testery zabezpieczeń i przekaźników.

Specjalizujemy się w produkcji aparatury zabezpieczeniowej i kontrolno-pomiarowej, prefabrykacji zestawów szaf zabezpieczeń, pomiarowych i sterowniczych, a także szafowych układów zasilania potrzeb własnych stacji elektroenergetycznych. Zestawy szaf oparte są na obudowach szafowych naszej produkcji typu PROFIL-L. Wyróżniają się one wysoką sztywnością, przy zachowaniu niewielkiej wagi. Udało się to uzyskać dzięki zastosowaniu jako szkieletu szafy zestawu profili ze stopu aluminium. Ich dodatkowym atutem jest wysoka estetyka wykonania, wewnątrz profili ukryte są wszystkie elementy złączne i montażowe. Głównymi urządzeniami automatyki zabezpieczeniowej projektowanymi i produkowanymi w ZPrAE Sp. z o.o. są zabezpieczenia szyn zbiorczych i układy rezerwowania wyłączników dla stacji wysokich i najwyższych napięć. Zabezpieczenia te i układy rezerwowania wyłączników TSL/TL/TS różnych typów pracują w setkach krajowych rozdzielni [400, 220 i 110 kV]. Są indywidualnie projektowane, dostosowywane do układu rozdzielni i mogą być wykonane zarówno dla prostych układów H, jak i dla rozbudowanych rozdzielni wielosystemowych z szynami obejściowymi, a także dla rozdzielni o układach niekonwencjonalnych.


Duże doświadczenie posiadamy również w układach rezerwowej sygnalizacji awaryjnej stacji energetycznej. Sygnalizacje typu MSA stosowane są zarówno na nowo budowanych lub modernizowanych obiektach, jak i na starszych, gdzie podejmujemy się wymiany wyeksploatowanych starych urządzeń na nowoczesne układy sygnalizacji naszej produkcji. Obiekty, na których zainstalowane są nasze nowe sygnalizacje zyskują przejrzysty system wizualizacji zakłóceń wsparty zaimplementowanym wewnątrz urządzenia rejestratorem przychodzących zdarzeń. Dotyczy to także rozdzielnic zasilania potrzeb własnych. Zastosowany tutaj, produkowany przez nas, przekaźnik automatyki samoczynnego załączania rezerwy zasilania typu SZR, oprócz podstawowej funkcji pełni także rolę urządzenia nadzorującego pracę rozdzielnicy. Zabezpieczenia i inne nasze urządzenia posiadają możliwość komunikacji z systemami nadzoru poprzez różne warstwy fizyczne łącz szeregowych i protokołów komunikacyjnych. Realizujemy komunikację w protokołach ZP-6 (firmowy), IEC 870-5-103, a także IEC 61850.

about-history-1.jpg

Ogromną popularnością cieszy się rodzina produkowanych przez nas przekaźników pomocniczych, znajdujących wiele zastosowań w układach automatyki elektroenergetycznej. Opracowany przez nas i objęty zastrzeżeniami patentowymi przekaźnik wyłączający RSH jest szybkim i niezawodnym elementem potrafiącym pewnie sterować cewkami wyłączników. To od tego urządzenia wprowadzonego do produkcji w roku 2005 rozpoczęła się nieustanna rozbudowa gamy produkowanych przekaźników. Obecnie obejmuje już ona kilkadziesiąt typów przekaźników w różnych wersjach wykonania. Są to przekaźniki wyłączające RSH-3 i RSH-3S, szybkie RS-6, pomocnicze RPP-4 i 6, RPD-2, czasowe RT-22, sygnalizacyjne RMS-2, kontroli ciągłości obwodów RCW-3, RCDW-1 i RKO-3, liczniki zadziałań LZ-1 i LZ-2, a także inne. Uzupełnieniem rodziny przekaźników jest osprzęt pomocniczy, w tym specjalnie opracowana podstawa do ich montażu typu GZ14Z, która wraz z kasetą R8614Z zapewnia pewne i wygodne w montażu i późniejszej eksploatacji mocowanie przekaźników w ramach 19”.

about-history-2.jpg about-history-3.jpg

Bardzo znane w branży układów pomiaru energii elektrycznej są także zestawy rezystorów RD‑50 i RD-30 dociążających przekładniki pomiarowe. Wyróżniamy się spośród innych producentów tym, że oprócz dostawy urządzenia potrafimy pomóc w doborze i obliczeniach parametrów układu, na życzenie dostarczając wraz z zestawem protokoły obliczeń.

Oprócz działalności produkcyjnej wykonujemy badania pomontażowe i okresowe dostarczanej przez nas aparatury zabezpieczeniowej, a także badania poawaryjne. Naszą specjalnością jest serwisowanie zabezpieczeń szyn zbiorczych i URW różnych typów, na zlecenie Oddziałów PSE i Zakładów Energetycznych.


Od lat wciąż poszerzamy gamę produkowanych przez nas urządzeń i zakres świadczonych usług, w oparciu o doświadczenia eksploatacyjne i sugestie naszych klientów. Staramy się wychodzić naprzeciw zapotrzebowania rynku energetyki zawodowej, poprzez stały kontakt z biurami projektów i służbami eksploatacyjnymi zabezpieczeń stacji energetycznej. Produkcja naszych urządzeń oparta jest o najwyższej jakości materiały i podzespoły dostarczane przez renomowanych producentów światowych i krajowych, a badania i serwis realizowany jest poprzez fachowców z ogromnym doświadczeniem dysponujących specjalistyczną aparaturą pomiarową. Naszą pracą chcemy pokazać, że producenci krajowi i nasza myśl techniczna nie ustępują jakością od największych koncernów światowych. Naszym dodatkowym atutem jest szybkość reakcji na potrzeby rynku i elastyczność w dostosowywaniu urządzeń do indywidualnych wymagań klienta. Starania te zostały docenione, jesteśmy bowiem laureatami wielu nagród oraz  wyróżnień branżowych i krajowych, w tym medali uzyskanych na targach Energetab. Szczególnie cenimy sobie jednak zadowolenie klienta wyrażane w otrzymywanych listach referencyjnych i potwierdzane powtórnym zamawianiem naszych urządzeń i usług.