Zgłoszenia nieprawidłowości

Strategia działania ZPrAE Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich oparta jest na odpowiedzialności, zapobieganiu korupcji oraz zapobieganiu powstawania innych nieprawidłowości zarówno wewnątrz organizacji, jak i wśród podmiotów współpracujących przy uwzględnieniu interesów społecznych, ochrony środowiska czy relacji z różnymi grupami współpracowników. ZPrAE Sp. z o.o. prowadzi swoją działalność w oparciu o bezwzględne poszanowanie przepisów prawa, dobrych praktyk oraz najwyższych standardów etycznych. W celu realizacji tak postawionych wymagań wprowadzona została „Procedura zgłaszania przypadków nieprawidłowości, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń” której założenia określone zostały przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w obszarze działania i oddziaływania ZPrAE Sp. z o.o. bardzo prosimy o wypełnienie formularza

Pobierz formularz

Formularz on-line

i przekazanie go z wykorzystaniem jednego z utworzonych w tym celu kanałów komunikacji: