Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP

Spółka ZPrAE wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów oraz spełniając jednocześnie ich wymagania, uzyskała w 2003 roku certyfikat dla wdrożonego w zakładzie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z ówczesną wersją normy. Stale rozwijające się wymagania jakościowe owocowały nowelizacjami norm, których zapisy spółka na bieżąco uwzględniała w swoim systemie, przechodząc pozytywnie procesy jego certyfikacji w kolejnych latach. W roku 2018 wdrożyliśmy Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP, co zostało potwierdzone stosownym certyfikatem.

Stawiając na najwyższą jakość oferowanych produktów i usług, oraz ograniczając negatywne oddziaływanie na środowisko i ludzi w Spółce wdrożone zostały Systemy Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP wg norm ISO 9001:2015, 14001 i 45001.

Celem systemu jest wywiązywanie się z zobowiązań zawartych w Polityce Jakości, zapewnienie w sposób udokumentowany, że wymagania jakościowe dotyczące usługi/wyrobu są dotrzymywane na wszystkich etapach.