System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Ponieważ zdajemy sobie sprawę jak niezwykle ważnym zasobem organizacji są informacje a szczególnie ich bezpieczeństwo w roku 2021 rozpoczęliśmy proces wdrażania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Wynik audytu potwierdził spełnienie wymagań w Systemie i zakończył się pozytywną rekomendacją, otrzymaniem Certyfikatu zgodności z normą ISO/IEC 27001.

 

Pragniemy zapewnić, że w swojej działalności stawiamy bezpieczeństwo informacji na pierwszym miejscu.