Lokalizacja

Zakład Produkcyjny Aparatury Elektrycznej Sp. z o.o.
ZPrAE Sp. z o.o.

ul. Konopnickiej 13
41-100 Siemianowice Śląskie

NIP 634-10-14-288
KRS 0000022737

tel. 32 22 00 120 | fax 32 22 00 125 | biuro@zprae.pl

Dane teleadresowe

Zarząd
Prezes Zarządu; 
Dyrektor Naczelny
Jacek Mańczak jacek.manczak@zprae.pl
tel. +48 32 22 00 120
Prezes Rady Nadzorczej Lesław Komendera leslaw.komendera@zprae.pl
tel. +48 32 22 00 133
Członek Rady Nadzorczej Marian Szafranek marian.szafranek@zprae.pl
tel. +48 32 22 00 133
     
Asystent Biura Zarządu Sylwia Żukowska biuro@zprae.pl
tel. +48 32 22 00 120
fax: +48 32 22 00 125
Księgowość
Główny Księgowy Katarzyna Szelec-Kowalska katarzyna.szelec@zprae.pl
tel. +48 32 22 00 126
Dział Handlowy
V-ce Prezes Zarządu;
Dyrektor ds. Handlowych
Maciej Mańczak maciej.manczak@zprae.pl
tel. +48 32 22 00 124
Zastępca Dyrektora ds. Handlowych Rafał Hantkiewicz rafal.hantkiewicz@zprae.pl
tel. +48 32 22 00 121
Manager Techniczno - Handlowy Dariusz Felisiak dariusz.felisiak@zprae.pl
tel. +48 32 22 00 142
Manager Techniczno - Handlowy Marcin Karczewski marcin.karczewski@zprae.pl
tel. +48 32 22 00 130
Manager Techniczno - Handlowy Grzegorz Kubica grzegorz.kubica@zprae.pl
tel. +48 32 22 00 159
Logistyka
Kierownik Wydziału Logistyki Michał Malinowski michal.malinowski@zprae.pl
tel. +48 32 22 00 156
Kontrola Dostaw Jacek Wesołowski jacek.wesolowski@zprae.pl
tel. +48 32 22 00 155
Pion Serwisu Obiektowego i Uruchomień
Kierownik Wydziału Serwisu i Uruchomień Tomasz Semla tomasz.semla@zprae.pl
tel. +48 32 22 00 151
Zastępca Kierownika
Wydziału Serwisu i Uruchomień
Małgorzata Szatanik-Chrabańska malgorzata.szatanik@zprae.pl
tel. +48 32 22 00 137
Pion techniczny
V-ce Prezes Zarządu;
Dyrektor ds. Technicznych
Marek Rutka marek.rutka@zprae.pl
tel. +48 32 22 00 127
Kierownik Wydziału Kontroli Jakości Jerzy Fyda jerzy.fyda@zprae.pl
tel. +48 32 22 00 120
Kierownik Wydziału Projektowego Marcin Flakus marcin.flakus@zprae.pl
tel. +48 32 22 00 140
Pion produkcji
Dyrektor ds. Produkcji Adam Przondziono adam.przondziono@zprae.pl
tel. +48 32 22 00 128
Kierownik Wydziału Produkcji Krzysztof Sieńko krzysztof.sienko@zprae.pl
tel. +48 32 22 00 131
Kierownik Wydziału Elektroniki Grzegorz Labus grzegorz.labus@zprae.pl
tel. +48 32 22 00 135
Kierownik Wydziału Rozwoju Sergiusz Trzcionka sergiusz.trzcionka@zprae.pl
tel. +48 32 22 00 134
Dział Badań i Certyfikacji
Kierownik Działu Badań i Certyfikacji Radosław Lisik radoslaw.lisik@zprae.pl
tel. +48 32 22 00 157
System Zarządzania Jakością
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Marcin Karczewski marcin.karczewski@zprae.pl
tel. +48 32 22 00 130
Sieć komputerowa
Administrator
Sieci Komputerowej
Krzysztof Bajkacz krzysztof.bajkacz@zprae.pl
tel. +48 32 22 00 150
Administracja obiektu
Kierownik ds. Administracyjnych Beata Przybylska administracja@zprae.pl
tel. +48 32 22 00 154

Mapa dojazdu

wymagana zgoda dla obsługi ciasteczek