Klauzula zgody do celów rekrutacji

Wszystkie osoby zainteresowane pracą w ZPrAE Sp. z o.o. prosimy o przesyłanie swojego CV na adres: praca@zprae.pl

Administratorem danych osobowych podanych w zgłoszeniach rekrutacyjnych jest ZPrAE Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ul. Konopnickiej 13.
Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a i c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, W celu realizacji wymienionych praw należy przesłać e-mail z wybranym żądaniem na adres: praca@zprae.pl
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO).
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia prowadzenia postępowań rekrutacyjnych, nie dłużej jednak niż przez 10 lat od dnia przesłania CV.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przesyłane do państw trzecich.

Aplikując na stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Klauzulą zgody do celów rekrutacji.

Elektronik Serwisant

Oferta 01/I/TJ/07/2019
Miejsce pracy: Śląskie / Siemianowice Śląskie

Opis stanowiska:

Wymagania:

Oferujemy:

Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail: praca@zprae.pl. Prosimy powoływać się na numer naszej oferty.

Inżynier Projektant Elektronik

Oferta 02/I/TJ/07/2019
Miejsce pracy: Śląskie / Siemianowice Śląskie

Opis stanowiska:
Wymagania:
Oferujemy:

Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail: praca@zprae.pl. Prosimy powoływać się na numer naszej oferty.

Programista/informatyk

Oferta 01/I/TR/07/2019
Wymagania:

U kandydatów dodatkowo mile widziane:

W czasie swojej prezentacji istnieje możliwość przedstawienia własnej zrealizowanej aplikacji wraz z kodami źródłowymi

Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail: praca@zprae.pl, faksem na numer 32 22 00 125 lub pocztą na adres firmy. Prosimy powoływać się na numer naszej oferty.

Inżynier elektryk ds. zabezpieczeń do prac na obiektach elektroenergetycznych na terenie kraju

Oferta 01/I/TS/11/2019

Zakres obowiązków:

Wymagania:

Mile widziane:

Oferujemy:

Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail: praca@zprae.pl, faxem na nr: 32 22 00 125 lub pocztą na adres firmy.  Prosimy powoływać się na numer naszej oferty.