Zespół regulacji prądowo-napięciowej ZRPN-6

Zespół prądowo – napięciowy ZRPN-6 przeznaczony jest do sprawdzania obwodów prądowych i napięciowych stacji elektroenergetycznej po jej modernizacji lub budowie, a przed pierwszym załączeniem obiektu. Umożliwia jednoczesne podanie napięcia i wymuszenie prądów w trzech fazach obwodów pierwotnych, co zapewnia kompleksowe sprawdzenie poprawności wykonania obwodów prądowych i napięciowych, ich podłączenia oraz działania. Urządzenie wykonane zostało w taki sposób aby wytrzymać długotrwałą eksploatację w warunkach „polowych”. ZRPN-6 potrafi wygenerować trójfazowo prąd o wartości maksymalnej 150 A (450 VA) i napięcie o wartości maksymalnej 6000 V (500VA).

pobierz folder