TZX-11

Terminal TZX-11 z programowalną logiką, może być skonfigurowany jako jedno z zabezpieczeń pola obiektu elektroenergetycznego, w sieciach od SN do NN.

Dostarczany jest jako urządzenie uniwersalne, do konfiguracji przez użytkownika lub też jako fabrycznie zoptymalizowane sprzętowo zabezpieczenie, z aktywnymi funkcjami dla wybranego rodzaju pracy, np.: