TZO-11 - zabezpieczenie odległościowe linii

Terminal TZX-11 skonfigurowany do wersji TZO-11 jest cyfrowym zabezpieczeniem pełniącym funkcję zabezpieczenia odległościowego i może być stosowany w:

 • polu linii przesyłowej NN,
 • polu linii WN,
 • polach auto/transformatora,
 • polu linii blokowej,
 • polu łącznika szyn NN,
 • polu łącznika szyn WN,
 • polu linii rozdzielni 3/2W.

Zabezpieczenie TZO-11 realizuje następujące funkcje automatyki zabezpieczeniowej:

 • odległościową (21P, 21N) wyposażoną w dodatkowe funkcje:
  - współpracę z łączem (85-21) oraz (85-67N),
  - funkcja słabego zasilania (27WI),
  - działanie bezzwłoczne przy załączeniu na zwarcie (SOTF).
 • lokalizator miejsca zwarcia (FL),
 • wykrywanie kołysań mocy (68),
 • zabezpieczenie zerowo-prądowe kierunkowe, dwustopniowe (67N),
 • funkcja nadzoru obwodów napięciowych (VTS),
 • funkcja nadzoru obwodów prądowych (CTS),
 • kontrola przerwania przewodu w linii (46BC),
 • zabezpieczenie nadnapięciowe zerowe (59N),
 • zabezpieczenie podnapięciowe (27),
 • zabezpieczenie nadprądowe (50TD),
 • funkcja kontroli synchronizmu (25) - tylko dla rozdzielni systemowej,
 • automatyka samoczynnego ponownego załączenia - SPZ (79) - tylko dla rozdzielni systemowej,
 • rejestrator zakłóceń (DFR).

Pobierz pełną instrukcję obsługi.

pobierz folder