TZL-11 - zabezpieczenie różnicowe linii

Terminal TZX-11 skonfigurowany do wersji TZL-11 pełni funkcję zabezpieczenia różnicowo-prądowego może być stosowany w:

  • polach linii przesyłowej prostej (dwa końce) lub rozgałęzionej (trzy końce),
  • polach linii blokowych.

Zabezpieczenie TZL-11 realizuje następujące funkcje automatyki zabezpieczeniowej:

  • funkcja różnicowo-prądowa (87L) (dwa lub trzy końce, korekcja prądu ładowania dla linii NN),
  • funkcja nadprądowa zwłoczna/ bezzwłoczna (50TD/ 50),
  • funkcja nadprądowa zerowoprądowa zwłoczna/ bezzwłoczna (50NTD/ 50N),
  • funkcja nadzoru obwodów prądowych (CTS),
  • rejestrator zakłóceń (DFR),
  • rejestrator zdarzeń (SER).

W przypadku wyposażenia dodatkowego (moduł pomiaru napięcia):

  • funkcja korekcji prądu ładowania linii,
  • funkcja nadzoru obwodów napięciowych (VTS),
  • opcjonalna funkcja odległościowa (21P, 21N) wyposażoną w dodatkowe funkcje:
    - współpracę z łączem (85-21),
    - funkcja słabego zasilania (27WI),
    - działanie bezzwłoczne przy załączeniu na zwarcie (SOTF).
  • opcjonalny lokalizator miejsca zwarcia (FL),
  • opcjonalna funkcja wykrywania kołysań mocy (68).

Pobierz pełną instrukcję obsługi.

pobierz folder