TSL-6

Zabezpieczenie szyn zbiorczych przeznaczone jest dla rozdzielni najwyższych napięć i służy do szybkiego i selektywnego wyłączenia wszystkich pól danego systemu lub sekcji szyn zbiorczych, w przypadku zwarcia na szynach zbiorczych rozdzielni. Układ rezerwowania wyłączników w TSL-6, przeznaczony jest do selektywnego odcięcia dopływu prądu do miejsca zwarcia w przypadku, gdy zawiedzie wyłącznik, który miał to zwarcie wyłączyć w pierwszej kolejności.

pobierz folder