TMU-11 Merging Unit

Urządzenie Merging Unit (TMU-11), jest konwerterem sygnałów analogowych i binarnych na postać cyfrową. Urządzenie konwertuje sygnały analogowe (do ośmiu napięć i ośmiu prądów) występujące w polu na sygnały cyfrowe Sampled Values według normy IEC 61850-9-2 oraz normy IEC 61869-9.

Sygnały wejściowe są próbkowane z częstotliwością 4800 Hz. Dodatkowo urządzenie umożliwia wysyłanie próbek zgodnie z zaleceniem IEC61850-9-2LE z częstotliwościami próbkowania 4 kHz oraz 12,8 kHz. Urządzenie konwertuje sygnały binarne występujące w polu (np. stan wyłącznika, odłączników itp.) na sygnały GOOSE wg normy IEC 61850. Możliwa jest obsługa do 96 wejść dwustanowych, które mogą być wysyłane w 8 niezależnych ramkach GOOSE. Umożliwia również konwersje przychodzących sygnałów GOOSE do sterowania polem na sygnały dwustanowe wyjść przekaźnikowych. Wyjścia przekaźnikowe mogą być zrealizowane jako szybkie przekaźniki kontaktronowe, szybkie przekaźniki hybrydowe, zwykłe przekaźniki sygnalizacyjne oraz przekaźniki sygnalizacyjne elektroniczne.

Na panelu czołowym umieszczono 64 diody sygnalizacyjne umożliwiające obserwacje stanu pola. Urządzenie wyposażone jest w sterownik konfigurowany, umożlwiający realizację dodatkowej logiki oraz w programowalny rejestrator zdarzeń.

TMU-11 zapewnia komunikację poprzez łącze inżynierskie z programem ZPrAE Explorer oraz poprzez serwer IEC61850. Merging Unit zapewnia redundantne połączenie przez protokoły PRP i HSR oraz synchronizację czasu
zgodnie z protokołem PTP.

pobierz folder