TL-6r

Układ rezerwowania wyłączników typu TL-6r przeznaczony jest dla rozdzielni najwyższych napięć i służy do szybkiego i selektywnego odcięcia dopływu prądu do miejsca zwarcia w przypadku, gdy zawiedzie wyłącznik, który miał to zwarcie wyłączyć w pierwszej kolejności.

pobierz folder