Rok 2018

Prowadzone prace nad stworzeniem uniwersalnej jednostki scalającej zostały pomyślnie zakończone w 2021 roku. Urządzenie mierzy wartości prądów i napięć oraz przyjmuje sygnały dwustanowe z aparatury polowej i tworzy z nich stabilny strumień danych mogący zasilać stacyjne urządzenia IED. Modułowa konstrukcja pozwala na obsługę nawet najbardziej skomplikowanych pól najwyższych napięć, natomiast specjalnie opracowane algorytmy zapewniają spójność i dokładność wysyłanych danych oraz minimalny czas opóźnienia. Zgodność z odpowiednimi normami została potwierdzona przez niezależne, akredytowane laboratoria.

Urządzenie oraz nowa koncepcja obwodów wtórnych zostały zaprezentowane podczas XXIII Ogólnopolskiej Konferencji KAE. Zachęcamy do zapoznania się referatem na temat stacyjnej szyny procesowej.


Transformacja obwodów wtórnych konwencjonalnej stacji elektroenergetycznej na postać cyfrową zgodną z normą IEC 61850 z wykorzystaniem urządzenia TMU-11 produkcji ZPrAE