RJT-1

Przekaźniki RJT-1, RJT-3 przeznaczone są do stosowania w obwodach automatyki i zabezpieczeń jako element monitorowania prądu z programowanym czasem zwłoki zadziałania i programowalną głębokością histerezy (różnicą między prądem stanu pobudzenia i prądem powrotu). RJT-3 posiada trzy izolowane wejścia pomiarowe i kontroluje do trzech niezależnych wartości skutecznych prądów sinusoidalnych 50 Hz z możliwością dezaktywacji każdego z wejść. Przekaźnik typu RJT-1 posiada jedno izolowane wejście pomiarowe i kontroluje wartość prądu stałego poprzez pomiar spadku napięcia na współpracującym z nim boczniku pomiarowym.

pobierz folder

Przekaźniki posiadają możliwość wyboru następujących rodzajów pracy:

  • POD-PRD – zadziałanie po wykryciu obniżenia kontrolowanego prądu poniżej zadanej wartości (zabezpieczenie podprądowe zwłoczne)
  • NAD-PRD – zadziałanie po wykryciu przekroczenia kontrolowanego prądu powyżej zadanej wartości (zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne)
  • KPW – zadziałanie gdy wartość kontrolowanego prądu mieści się wewnątrz ustalonego przedziału (zabezpieczenie wewnątrz-przedziałowe zwłoczne)
  • KPZ – zadziałanie gdy wartość kontrolowanego prądu wykracza poza ustalony przedział (zabezpieczenie zewnątrz-przedziałowe zwłoczne)

W każdym z podanych rodzajów pracy dla przekaźnika RJT-1 możliwy jest dodatkowo wybór działania z uwzględnieniem kierunku przepływu prądu. Po wprowadzeniu przekładni prądowej zewnętrznych przekładników dla przekaźnika RJT-3 możliwy jest podgląd wartości prądów po stronie pierwotnej.