RD-50-30

Zestawy rezystorów dociążających typu RD stosowane są dla zapewnienia właściwych parametrów pracy przekładników pomiarowych (prądowych i napięciowych). Oprócz klasycznych zestawów (3 × R) dla układu trójfazowego, dostarczane są zestawy RD-50 (2 × R) dla przekładników w układzie „V”, a także rezystory RD-50 (1 × R) do tłumienia drgań ferrorezonansowych, przeznaczone dla otwartego trójkąta przekładników napięciowych.

Obliczenie parametrów pracy układów pomiarowych, ze szczególnym uwzględnieniem właściwego dociążenia przekładników, ułatwia arkusz kalkulacyjny do doboru rezystorów dociążających, oraz opracowanie pod tytułem: „Układ pomiarowy  – zapewnienie właściwych parametrów pracy przekładników”.

Osoby zainteresowane otrzymaniem powyższych materiałów prosimy o kontakt: marketing@zprae.pl

pobierz folder