MSA-6

Cyfrowe urządzenie centralnej sygnalizacji awaryjnej MSA-6 służące do optycznej i akustycznej sygnalizacji zadziałań zabezpieczeń, a także sygnalizacji awarii oraz zakłóceń w pracy urządzeń w obiektach energetycznych i przemysłowych. Oprócz standardowych funkcji sygnalizacji, wyposażony jest dodatkowo w funkcję rejestracji zdarzeń, a przy zastosowaniu koncentratora MKA-4 umożliwia współpracę ze stacyjnym komputerowym systemem nadzoru, a także udostępnia wejście inżynierskie pozwalające na zdalną (np. modemową) komunikację z układem sygnalizacji, obserwowanie jego stanu, odczytywanie danych z rejestratora oraz ewentualną zmianę nastawień.

pobierz folder