Zabezpieczenia TZX-11

Oferowane przez naszą firmę terminale zabezpieczeniowe typu TZX-11 po przejściu szczegółowych testów prowadzonych przez Laboratorium Zabezpieczeń PSE S.A. zostały dopuszczone do stosowania w obiektach PSE S.A. Oznacza to, że ZPrAE Sp. z o.o. posiada w ofercie komplet zabezpieczeń dla pól rozdzielni wysokich i najwyższych napięć, na który składają się:

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami technicznymi dotyczącymi zabezpieczeń TZX-11.