AZT-9 - autonomiczne zabezpieczenie transformatora

Przekaźnik AZT-9 dedykowany jest do zabezpieczania transformatora w przypadkach awaryjnych, szczególnie w sytuacji gdy na skutek zaniku napięć pomocniczych nie mogły zadziałać zabezpieczenia podstawowe transformatora. Możliwe jest to dzięki zastosowaniu układu dwóch niezależnych zasilań, w tym jednego z przekładników prądowych pola transformatora. W przypadku wykrycia przez AZT-9 zakłócenia wymagającego wyłączenia transformatora urządzenie wysyła impuls wyłączający z niezależnego wewnętrznego kondensatorowego zasobnika energii.

pobierz folder