Rejestrator zdarzeń ZRZ-28

Rejestrator zdarzeń ZRZ-28 przeznaczony jest do rejestracji i monitoringu układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej. Rejestrator pozwala na tworzenie grupowych sygnałów zbiorczych zgodnie z potrzebami służb eksploatacyjnych, a także na powielanie pojawiających się sygnałów dla potrzeb telesygnalizacji poprzez komunikację z systemem nadzoru. Urządzenie zapewnia obsłudze precyzyjną i szybką informację na temat pojawiających się zagrożeń, zadziałań i występujących awarii.

pobierz folder