Prześlij zgłoszenie

Odpowiedz na jak najwięcej pytań, podając szczegółowe informacje.

Jeśli nie masz informacji na dany temat, pozostaw pole odpowiedzi puste.

Warto wiedzieć - Przeczytaj zanim wyślesz zgłoszenie

Dokonując niniejszego zgłoszenia powinieneś:

  1. działać w dobrej wierze,
  2. posiadać uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,
  3. nie dokonywać ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści,
  4. ujawnić informacje, które są zgodne ze stanem Twojej wiedzy i ujawniać wszystkie znane Ci fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,

Rozmiar pliku nie może przekraczać 20 MB. Obsługiwane formaty:
Dokumenty: doc, docx, odt, pdf, xls, xlsx
Zdjęcia: jpg, jpeg, png, gif
Audio: mp3, wma, wav
Video: mov, mpg, mp4, webm, ogg, avi

([fileItem.name])

Zgłoszenie poufne

Twoje dane osobowe podlegają utajnieniu i zostaną przekazane tylko osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia.

Czytaj więcej

Dodajesz zgłoszenie poufne. Co to znaczy?

  • Pamiętaj! Jesteś Sygnalistą i w związku z tym podlegasz specjalnej ochronie prawnej przed działaniami represyjnymi, odwetowymi, także po zakończeniu postępowania..
  • Treść zgłoszenia oraz Twoje dane osobowe podlegają utajnieniu i zostaną przekazane tylko osobom zajmującym się rozwiązaniem sprawy, które są zobowiązane do zachowania całkowitej poufności.

Zgłoszenie jawne

Decydując się na zgłoszenie jawne, zgadzasz się na pełne ujawnienie swojej tożsamości – zarówno osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia, jak i osobom postronnym.

Czytaj więcej

Dodajesz zgłoszenie jawna. Co to znaczy?

  • Pamiętaj! Jesteś Sygnalistą i w związku z tym podlegasz specjalnej ochronie prawnej przed działaniami represyjnymi, odwetowymi, także po zakończeniu postępowania..
  • Zgadzasz się na pełne ujawnienie swojej tożsamości – zarówno osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia, jak i osobom postronnym.

Brak wypełnienia poniższych pól spowoduje dodanie zgłoszenia anonimowego. W takim przypadku nie mamy możliwości przekazania informacji zwrotnej o podjętych działaniach i wyniku weryfikacji zgłoszenia.

Przed wysłaniem formularza popraw poniższe błędy:
  • ([error])
Dane wysłane prawidłowo. Jeśli pozostawiłeś dane do kontaktu poinformujemy Cię o przebiegu zgłoszenia.