SZR-9

Urządzenie SZR-9 służy do samoczynnego załączenia rezerwowego zasilania w rozdzielniach 400/230 V AC pracujących w układach rezerwy jawnej i utajnionej oraz z agregatem prądotwórczym. W sposób ciągły kontroluje napięcia na poszczególnych dopływach i szynach sekcji oraz stan gotowości wyłączników. Dopływ, na którym wystąpi zanik lub obniżka napięcia, zostaje odłączony i uznany za niesprawny. Wyłączenie powoduje uruchomienie automatyki SZR i automatyczne wykonanie sekwencji łączeń mającej na celu zapewnienie ciągłości zasilania szyn sekcji. SZR-9 oprócz swojej podstawowej funkcji wykonywania sekwencji SZR, posiada w standardzie inne wyposażenie i możliwości ułatwiające sterowanie oraz nadzór nad rozdzielnicą. Są to między innymi:

  • znajdujący się na płycie czołowej kolorowy wyświetlacz z funkcją panelu dotykowego umożliwia podgląd pracy i stan rozdzielni, oraz sterowanie i podstawowe konfiguracje z płyty czołowej urządzenia,
  • wewnętrzny rejestrator zdarzeń,
  • zestaw konfigurowalnych, wielokolorowych diod sygnalizacyjnych sygnalizujących wybrane z listy przez użytkownika informacje,
pobierz folder