System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

W roku 2021 wdrożyliśmy i stosujemy System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06. W grudniu 2021 roku przeszliśmy pozytywnie audyt kontrolny przeprowadzony przez niezależną jednostkę certyfikującą zakończony otrzymaniem stosownego Certyfikatu.