RPZ-1

Przekaźniki RPZ-1 przeznaczone są do stosowania w obwodach sterowania i automatyki zabezpieczeniowej. Ich zadaniem jest automatyczne przełączenie obwodu zasilanego na zasilanie rezerwowe w przypadku zaniku napięcia podstawowego. Po pojawieniu się napięcia podstawowego następuje przełączenie powrotne. Przekaźnik RPZ-1 posiada dwa wejścia zasilające (podstawowe i rezerwowe) i jedno wyjście. Dodatkowo wyprowadzony jest pomocniczy zestyk przełączny informujący o wybranym napięciu zasilania.

pobierz folder