RCW-3

Przekaźnik RCW-3 przeznaczony jest do kontroli ciągłości obwodów wyłączających i sygnalizacji jej braku. Przekaźnik może kontrolować ciągłość w jednym, dwóch lub trzech niezależnych obwodach wyłączających wyłączników mocy. Posiada trzy niezależne, odizolowane człony wejściowe. Każdy człon zawiera: diodę sygnalizującą stan kontrolowanego obwodu, niezależny zestyk przekaźnika ‑ zwarty w przypadku nieciągłości lub zaniku napięcia zasilania oraz przełącznik W/Z załączający do pracy lub wyłączający dany człon wejściowy. Przekaźnik posiada również jedną diodę sygnalizującą zasilanie przekaźnika oraz zestyk zwierny sygnalizujący nieciągłość jakiegokolwiek aktywnego obwodu lub brak napięcia zasilania.

Do współpracy z nim przeznaczony jest zestaw rezystorów RDC-3.

pobierz folder