RCDW-1

Przekaźnik RCDW-1 przeznaczony jest do kontroli ciągłości obwodu wyłączającego i sygnalizacji braku tej ciągłości. Może kontrolować ciągłość w jednym obwodzie wyłączającym zarówno przy zamkniętym jak i otwartym wyłączniku mocy.

RCDW-1 posiada jeden człon wejściowy i jeden wewnętrzny rezystor bocznikujący styk wyłącznika. Człon wejściowy zawiera: diodę sygnalizującą stan kontrolowanego obwodu, dwa zestyki przekaźnika ‑ zwarte w przypadku nieciągłości lub zaniku napięcia zasilania oraz przełącznik W/Z załączający do pracy lub wyłączający człon wejściowy. Przekaźnik posiada również diodę sygnalizującą zasilanie przekaźnika oraz diodę informującą o trwałym impulsie wyłączającym.

pobierz folder