MSA-12i

Bloki sygnalizacyjne MSA-12i B/C/D służą do optycznej i akustycznej sygnalizacji zadziałań zabezpieczeń, a także sygnalizacji awarii oraz zakłóceń w pracy urządzeń w obiektach energetycznych i przemysłowych. Pozwalają na tworzenie grupowych sygnałów zbiorczych zgodnie z potrzebami służb eksploatacyjnych, a także na powielanie wybranych sygnałów dla potrzeb telesygnalizacji. Urządzenia te stosowane są w elektrowniach i elektroenergetycznych stacjach rozdzielczych w charakterze podstawowych układów sygnalizacyjnych, zapewniających personelowi obsługującemu stację precyzyjną i szybką informację na temat pojawiających się zagrożeń, zadziałań zabezpieczeń i występujących awarii.

pobierz folder

Blok sygnalizacyjny MSA-12i B/C/D jest niezależnym, całkowicie autonomicznym urządzeniem, posiada własne wewnętrzne zasilanie, generator światła migowego, przyciski próby i kasowania, oraz wbudowany niewielki sygnalizator akustyczny. Został zaprojektowany tak, by można go było stosować w tablicach synoptycznych na przykład w miejsce wyeksploatowanych elektromechanicznych bloków sygnalizacyjnych tradycyjnie stosowanych dla zabezpieczeń odległościowych firmy BBC takich jak L3, LH... itp.

W wykonaniu B, MSA-12i posiada takie same złącze i jego adresowanie jak produkowana poprzednia wersja bloku MSA-12A i jest z nią całkowicie wymienna, pomimo posiadania zwiększonej ilości funkcji.

W wykonaniu C powiększono złącze do 18‑pinowego, co umożliwiło wydzielenie obwodu zasilania, oraz rozbicie obwodów wejściowych na dwie izolowane grupy. Umożliwia to zasilenie bloku napięciem niezależnym od napięcia pobudzeń wejść. Wykonanie D wyposażono dodatkowo w wewnętrzna kartę przekaźnikową, podobnie jak w sygnalizacjach bardziej skomplikowanych. Pozwala to na grupowanie i tworzenie sygnałów zbiorczych Aw(Aw1) / Al(Aw2) Up, Wersja D ponadto posiada złącze komunikacyjne umożliwiające konfigurację i monitorowanie bloku.

Nowe wykonanie MSA-12i we wszystkich wersjach wyposażone jest w łącze USB służace do konfiguracji i obsługi oraz złącze RS485 do współpracy z systemami nadzoru. Istnieje także możliwość zastosowania dodatkowego światłowodowego interfejsu komunikacyjnego.