MDS-12 (A/B)

Moduły diodowe MDS-12A/B przeznaczone są do stosowania w obwodach sterowania, sygnalizacji i automatyki zabezpieczeniowej. Umożliwiają one separację diodową w układach sterowniczych i sygnalizacyjnych. Najczęściej stosowane są w przypadku obwodów prób lampek lub tworzenia zbiorczego sygnału sterującego. Diody zastosowane w modułach posiadają parametry odpowiednie do stosowania w instalacjach o napięciu 220 V DC. Moduł MDS-12A posiada dwanaście diod ze wspólną anodą, a moduł MDS-12B dwanaście diod ze wspólną katodą.

pobierz folder