System kontroli doziemienia KDZ-3

Urządzenie KDZ-3 pozwala na ciągłe monitorowanie stanu izolacji nieuziemionych obwodów zasilających prądu stałego oraz w przypadku pogorszenia izolacji selektywne zlokalizowanie miejsca doziemienia lub zwarcia między obwodami różnych sekcji. Cyfrowy system kontroli KDZ-3, jest urządzeniem opracowanym z uwzględnieniem zarówno wielu lat doświadczeń w produkowaniu i montowaniu rozdzielnic, jak i najnowszych trendów i możliwości technologicznych. KDZ-3 oprócz standardowych funkcji sygnalizacji jest równocześnie rejestratorem zdarzeń, a ponadto umożliwia przekazywanie danych do stacyjnego systemu nadzoru.

Oprogramowanie pozwala na zdalną komunikację z urządzeniem, zdalne sterowanie i obserwowanie jego stanu, odczytywanie zapisanych danych, oraz ewentualną zmianę nastawień.

pobierz folder