Karta powielenia impulsów MPI-4

Karta MPI-4 przeznaczona jest do galwanicznego odseparowania stykowych impulsów wyjściowych od sterujących impulsów podawanych na wejścia. Karta zawiera cztery całkowicie niezależne tory. W każdym z czterech niezależnych torów impuls wejściowy pobudza odpowiadający mu przekaźnik wyjściowy. Styki wyjściowe są galwanicznie odseparowane od wejść modułu. Równocześnie z pobudzeniem przekaźnika zapala się informująca o tym dioda. 

pobierz folder