Karta monitoringu napięć MMN-3

Karta MMN-3 przeznaczona jest do monitorowania stanu napięć trójfazowych w obwodach pomiaru energii. Karta monitoruje napięcia zarówno w układzie fazowym jak i międzyfazowym. Kontrola realizowana jest poprzez porównywanie z niezależnymi napięciami referencyjnymi. 

pobierz folder