ZPrAE

Zakres oferowanych przez Spółkę ZPrAE usług:

 • Prace montażowe w zakresie obwodów wtórnych.
 • Badania pomontażowe i uruchomienia (prace rozruchowe).
 • Badania poawaryjne oraz naprawy zabezpieczeń.
 • Prace projektowe w zakresie obwodów wtórnych:
  • automatyka zabezpieczeniowa,
  • obwody sygnalizacji,
  • układy pomiaru energii elektrycznej,
  • obwody sterowania i nadzoru,
  • układy zasilania potrzeb własnych obiektów energetycznych.
 • Prefabrykacja szafowych zestawów aparatury:
  • szafy zabezpieczeń,
  • szafy sterowania i systemu nadzoru,
  • szafy sygnalizacji centralnej,
  • szafy pomiaru energii elektrycznej (licznikowe),
  • szafowe rozdzielnie zasilania potrzeb własnych.
 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
  • Badania okresowe aparatury zabezpieczeniowej:
  • badania zabezpieczeń szyn zbiorczych wszystkich typów,
  • badania układów lokalnej rezerwy wyłącznikowej,
  • badania okresowe układów zabezpieczeń i automatyki