Klauzula zgody do celów rekrutacji

Wszystkie osoby zainteresowane pracą w ZPrAE Sp. z o.o. prosimy o przesyłanie swojego CV na adres: praca@zprae.pl

Administratorem danych osobowych podanych w zgłoszeniach rekrutacyjnych jest ZPrAE Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ul. Konopnickiej 13.
Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a i c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, W celu realizacji wymienionych praw należy przesłać e-mail z wybranym żądaniem na adres: praca@zprae.pl
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO).
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia prowadzenia postępowań rekrutacyjnych, nie dłużej jednak niż przez 10 lat od dnia przesłania CV.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przesyłane do państw trzecich.

Aplikując na stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Klauzulą zgody do celów rekrutacji.