Offer 01/I/TS/07/2019

Poszukujemy inżynierów elektryków ds. zabezpieczeń do prac na obiektach elektroenergetycznych na terenie kraju.

Wymagania:

Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail: praca@zprae.pl, faxem na nr: 32 22 00 125 lub pocztą na adres firmy.  Prosimy powoływać się na numer naszej oferty.