TZX-11

Terminal TZX-11 z programowalną logiką, może być skonfigurowany jako jedno z zabezpieczeń pola obiektu elektroenergetycznego, w sieciach od SN do NN.

Dostarczany jest jako urządzenie uniwersalne, do konfiguracji przez użytkownika lub też jako fabrycznie zoptymalizowane sprzętowo zabezpieczenie, z aktywnymi funkcjami dla wybranego rodzaju pracy, np.:

  • TZZ-11 - zabezpieczenia ziemnozwarciowego / sterownika polowego,
  • TZO-11 - zabezpieczenia odległościowego linii,
  • TZL-11 - zabezpieczenia różnicowego linii,
  • TZT-11 - zabezpieczenia różnicowego transformatora,
  • TZS-11 - modułu wyłącznikowego z funkcją SPZ i kontrolą synchronizmu,
  • TZP-11 – przekaźnika automatyki przeciwprzepięciowej,
  • TZU-11 – uniwersalnego terminala zabezpieczeniowego wyposażonego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
pobierz folder